Zwroty

Szanowni Państwo,

Niniejszy formularz stanowi wzór odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Wanicki Serwis sp. z o.o. a kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.czesci.wanicki.pl. Formularz należy wypełnić tylko i wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentowi oraz osobie fizycznej, w stosunku do której właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują stosowanie przepisów o konsumentach.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W celu zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające będzie, aby konsument wysłał informację o wykonywaniu przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie www.czesci.wanicki.pl.

Wanicki-Agro_Sklep-Internetowy_formularz_odstapienia_od_umowy

Stopka
Sklep w chwili obecnej pracuje w trybie katalogu części z uwagi na jego przebudowę.
YouTube
Instagram