Agro Wanicki - sklep online

Wanicki Serwis Sp. Z o.o.

Janówek 27A
05-600 Grójec
tel. 697-690-162
email: agro.czesci@wanicki.pl

WARUNKI GWARANCJI

 

&1

 

Wanicki Serwis jako Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie fabrycznie nowego sprzętu  John  Deere.

Warunkiem pełnej niezawodności sprzętu jest jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi.

 

&2

 

Gwarant udziela gwarancji na sprzęt John Deere na okres 12 miesięcy.

 

&3

 

Gwarant udziela gwarancji na silnik John Deere zamontowany w sprzęcie John Deere na okres 12 miesięcy lub na przepracowanie przez silnik 2000 godzin, w zależności, co pierwsze wystąpi. Dla potrzeb tej gwarancji, silnik obejmuje blok cylindrowy, głowicę, pokrywę dźwigienek zaworowych, pokrywę koła rozrządu, miskę olejową, i wszystkie części tam zawarte. Również tą gwarancją objęte są pompa wtryskowa, turbosprężarka, pompa wodna, tłumik drgań, kolektory i chłodnica oleju silnika

 

&4

1. Odpłatnego wykonania napraw i usunięcia awarii nie objętych gwarancją powstałych w okresie eksploatacji z winy użytkownika. Koszt dojazdu, części i robocizny pokrywa Użytkownik.

 

&5

 

Gwarancja nie obejmuje części maszyny, które zużywają się w czasie eksploatacji, są to między innymi: końcówki wtryskiwaczy, żarówki, bezpieczniki, pióra wycieraczek, wkłady filtrujące, filtry, płyny eksploatacyjne, opony i dętki, akumulatory inne niż John Deere, okładziny sprzęgłowe, okładziny hamulcowe, łańcuchy, paski, cięgna, zaczepy, łożyska, itp.

 

&6

 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, konserwacji i regulacji oraz wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant.

 

&7

 

Użytkownik zobowiązany jest:

 

a)  eksploatować sprzęt zgodnie z przeznaczeniem,

b) przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi,

c)  wykonywać u Sprzedawcy przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji,

d) informować z 3 dniowym wyprzedzeniem o zbliżającym się czasie przeglądu okresowego,

e)  wymagać od jednostki serwisowej w okresie gwarancji wpisów do książki gwarancyjnej uwzględniających stan licznika, rodzaj przeglądu, wymianę materiałów i części. Terminy przeglądów technicznych nie mogą być przekroczone więcej niż o 10 motogodzin.

 

&8

 

Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

 1. Nie wypełnienia zobowiązań zawartych w &6.
  1. Użytkowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.
  2. Dokonania modyfikacji lub przeróbki sprzętu bez zgody Gwaranta.
  3. Wykonania napraw poza serwisem wskazanym przez Gwaranta.
 2. Jeżeli sprzęt uległ uszkodzeniu z przyczyn nie związanych z wadą produkcyjną lub materiałową, a użytkownik  nie zawiadomił pisemnie  o tym fakcie Gwaranta.
  1. Zgłoszenia awarii po upływie 7 dni od daty uszkodzenia.
   1. Obsługi sprzętu przez osobę nie przeszkoloną lub nie posiadającą uprawnień.
   2. Użycia części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych innych niż zaleca Gwarant.

 

 

&9

 

Gwarant w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią lub wynikającą z konsekwencji stratę, lub za jakąkolwiek stratę zysku czy za jakąkolwiek stratę natury handlowej.

 

Design by KMprojekt.pl